Om oss

Vi är ett nätverk med unga filosofientusiaster som vill främja mer filosoferande i samhället. Vi är religiöst och politiskt obundna, ideella, och allmänt nyfikna på verkligheten.

Våra principer

Vi har upptäckt några principer som vi tror främjar goda samtal:

  • Gemensamt sanningssökande. Tillsammans kan vi upptäcka aspekter av verkligheten vi inte kunnat nå var för sig.
  • Högt i tak och låga trösklar. Tillåtet att tänka fritt, och du.
  • Vi är mer intresserad av ditt resonemang än dina åsikter, vad du är nyfiken på än vad någon historisk person har sagt. 
  • Set and setting – Filosofiska samtal kan (och bör kanske?) vara förvirrande, utmanande och potentiellt omvälvande. För att gynna en god upplevelse tror vi på vikten av att vara nyfikna, snälla och tillåtande mot varandra.
  • Det här är ingen plats att att promota specifika åsikter, ideologier eller verksamheter. 

Upplägget av våra fikor

Vi har utformat fikorna på ett sätt vi tror gynnar det goda samtalet. Vi utgår från ett specifikt ämne per tillfälle, som knyter an till terminens tema.

Först hålls en kort inledning följt av frågeförslag, för att stimulera den mentala aptiten. Därefter delas vi in i grupper om 4-7, vilket är mer lämpligt för samtal än helgrupp.

För att underlätta det goda samtalet har varje grupp en samtalsledare, vars ansvar det är att se till att principerna efterföljs hjälpligt.