Vi är ett nätverk med unga filosofientusiaster som vill främja mer filosoferande i samhället

Häng med oss och filosofera på våra fikor

Vi ses varannan tisdag hela terminen kl 18 på Debatthuset (Barlastgatan 1 i Göteborg). Håll dig uppdaterad om event på vår Facebook.

Gemensamt sanningssökande

Genom gemensamt sanningssökande kan vi tillsammans upptäcka aspekter av verkligheten vi inte kunnat nå var för sig.

Högt i tak och låga trösklar

Vi uppmanar varandra till att tänka fritt och dela högt och lågt vad man tänker och tycker.

Set &
Setting

Filosofiska samtal kan (och bör kanske?) vara förvirrande, utmanande och potentiellt omvälvande. För att gynna en god upplevelse tror vi på vikten av att vara nyfikna, snälla och tillåtande mot varandra.

Uppkommande fikor